Tọa đàm: Kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu thể chế hóa cho thực thi Luật Bảo vệ Môi trường

Sáng ngày 16/3, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Vụ Chính sách pháp chế (Tổng cục Môi trường) tổ chức tọa đàm “ Sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu thể chế hóa cho thực thi Luật Bảo vệ Môi trường”.


Mục tiêu của tọa đàm nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận về việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các văn bản liên quan đến việc thể chế hóa sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.


Phát biểu tại tọa đàm, ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết  Tổng cục  Môi trường đã xây dựng trình Bộ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các điều khoản của Luật Bảo vệ môi trường 2014. Trong đó, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT 2014 cũng đã dành riêng chương 8 quy định về cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường.


Để tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý nhà nước về BVMT và thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai Luật BVMT 2014. Quá trình xây dựng các văn bản này mở ra cơ hội để những quy định về sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội tiếp tục được cụ thể hóa với những cơ chế và đảm bảo bằng chế tài pháp lý rõ ràng.


Tại tọa đàm, các đại biểu đã được nghe ông Dương Thanh An, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường trình bày các quy định về sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong các văn bản quy phạm pháp luật  hiện hành. Đồng thời, các đại biểu còn được nghe bài học kinh nghiệm từ sự tham gia cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ môi trường hồ tại Hà Nội.
Theo bà  Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng cần tạo điều kiện cho các bên tham gia trong công tác bảo vệ môi trường, thực thi khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào bảo vệ môi trường, cần nâng cao vai trò của các bên tham gia trong quá trình xây dựng chính sách./.