Hội thảo công tác quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại TP. Đà Nẵng, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo công tác quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường với sự tham gia của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Tại hội thảo này, các đại biểu tham dự đã nghe một số bài trình bày của các Sở Tài nguyên và Môi trường trong khu vực về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với công tác đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và nêu lên một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.


TS. Nguyễn Khắc Kinh, Chủ tịch Hội Đánh giá tác động môi trường, nguyên Vụ trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM, các vấn đề cần lưu ý đối với những người xử lý hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Cũng tại hội thảo, đại diện Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường đã giới thiệu một số quy định mới của pháp luật về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và chia sẻ, giải đáp một số vấn đề khó khăn, vướng mắc của các tỉnh trong quá trình quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.


Phát biểu tại hội thảo TS. Đặng Văn Lợi, Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường khẳng định: hội thảo là cơ hội tốt để Tổng cục Môi trường có thể nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cán bộ làm công tác quản lý môi trường của các địa phương, đồng thời lắng nghe, ghi nhận những ý kiến từ thực tiễn công tác quản lý để kiến nghị những điều chỉnh trong các quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường và hướng dẫn giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện của các địa phương. Hội thảo là một trong các hoạt động nhằm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014, có ý nghĩa thiết thực trong quản lý nhà nước về công tác đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện trong cả nước trong năm 2015 và những năm tiếp theo.


Nguyễn Vũ Trung – Cục TĐ