Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 MG 4687 resizeChiều ngày 19/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tới dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

Về phía Bộ TN&MT có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, lãnh đạo các ban, các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, cán bộ Văn phòng các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ.

 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình đất nước có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến ngành TN&MT, trong đó phải kể đến sự cố môi trường diễn ra tại 04 tỉnh ven biển miền Trung; hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; ... Quán triệt chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành TN&MT đã cụ thể hóa, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công.

Tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá các kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trần Hồng Hà đề nghị các cấp ủy, các đồng chí đảng viên từ thực tiễn công tác quản lý, thảo luận, đóng góp những ý kiến cụ thể về các vấn đề trọng tâm, làm rõ các tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ TN&MT.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng dân chủ trong Đảng để lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần tăng cường đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đổi mới phong cách làm việc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; tích cực nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá và kịp thời đề ra các giải pháp, cơ chế, chính sách, góp phần tham mưu cho Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực TN&MT.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3, khóa XII. Theo đó, từ ngày 4/7 - 7/7/2016, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ ba để bàn và quyết định các nội dung quan trọng, cụ thể như: Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; cho ý kiến về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là sự kế thừa, bổ sung và phát triển các Quy chế làm việc của các khóa trước đây với nhiều điểm mới, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; khẳng định và làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư đối với các vấn đề lớn, quan trọng của Đảng và đất nước trên các lĩnh vực. 

 

Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ báo cáo tại Hội nghị

 

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ cho biết, năm 2016 là năm có ý nghĩa chính trị quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; năm diễn ra bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2016.

Bộ đã tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế và văn bản quy phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự thảo Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; tăng cường công tác kiểm soát cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT; triển khai các giải pháp đổi mới, thể chế hoá công tác kế hoạch, tài chính, cách thức chỉ đạo, điều hành trong xây dựng, triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc Bộ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương, đa phương với các nước trong khu vực và trên thế giới; tổ chức tổng kết 07 Chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 2011-2015; triển khai thực hiện Kế hoạch KH&CN năm 2016 của Bộ và 8 Chương trình KH&CN trên 8 lĩnh vực giai đoạn 2016-2020; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về TN&MT; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên ngành theo kế hoạch đề ra,…

Đồng thời, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Bộ TN&MT. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ Bộ tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Công tác tổ chức xây dựng đảng được quan tâm chỉ đạo, đã kịp thời củng cố các tổ chức đảng, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp phù hợp với tình hình mới của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện để các tổ chức đảng sớm ổn định tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đã chú trọng kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, đạt được kết quả tích cực. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện những nội dung của “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm là: nâng cao nhận thức về công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; và thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đảng viên trong các Đảng bộ đã tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ, thảo luận và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ TN&MT; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ; vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1219/NQ-ĐU ngày 25/4/2014 của Đảng ủy Bộ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác cải cách hành chính; thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng ủy Bộ TN&MT; trong đó đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả tích cực ở tất cả các mặt công tác; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân vận,… góp phần tích cực vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Để công tác đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Bộ TN&MT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến các đảng viên trong Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ TN&MT; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội đảng để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, các điều kiện đảm bảo, lộ trình thực hiện từng năm và cả nhiệm kỳ; phân công rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thứ hai, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác dân vận, coi đây là khâu đột phá để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành TN&MT đóng góp vào sự phát triển bền vững kinh tế và an ninh quốc phòng của đất nước.

Thứ ba, tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đạo đức; tăng cường lòng tin của cán bộ công nhân viên chức vào Đảng.

Thứ năm, nâng cao sự phối hợp hiệu quả giữa cấp ủy với Đảng ủy Bộ TN&MT.

“Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tôi mong rằng trong 6 tháng cuối năm 2016, Đảng bộ Bộ TN&MT sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đoàn kết nhất trí, phát huy sáng kiến, năng lực của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Bộ, đưa Đảng bộ Bộ TN&MT ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa” – đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh. 

 

 

Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ TN&MT, đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xây dựng Đảng bộ Bộ TN&MT thành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội đất nước. Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ TN&MT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối để Đảng bộ Bộ TN&MT ngày càng vững mạnh, xứng đáng là Đảng bộ lớn, tiên phong, gương mẫu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

CTTĐT