Hà Tĩnh thành lập tổ giám sát hoạt động xả thải tại dự án Formosa

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý môi trường và xả thải ra môi trường tại dự án Formosa trên địa bàn.

Tổ công tác (do Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh Phan Lam Sơn làm Tổ trưởng) có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc xả thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa khi có thông báo kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; giám sát các nội dung liên quan đến nước thải, khí thải, chất thải rắn; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu bất thường, xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường; theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra quá trình lắp đặt bổ sung thiết bị quan trắc tự động nước thải và khí thải...

Cùng với trách nhiệm tham gia, phối hợp với các cơ quan của Bộ TN&MT trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại dự án Formosa, Tổ công tác còn thực hiện việc lấy mẫu, phân tích đánh giá chất lượng môi trường (khi cần thiết), đồng thời phối hợp với Trung tâm quan trắc kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh trong việc cung cấp thông tin dữ liệu quan trắc nước thải, khí thải khi có yêu cầu; thường xuyên tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo UBND tỉnh và Bộ TN&MT.

Phát hiện thêm chất thải của Formosa chôn lấp tại Kỳ Anh

Theo Công an thị xã Kỳ Anh và Phòng TN&MT thị xã, sáng 16/7, các lực lượng chức năng phát hiện thêm 10 tấn chất thải của Formosa được chôn lấp tại công viên môi trường của Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh và khoảng 4 tấn tại bãi rác xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Công an thị xã Kỳ Anh đã lập hồ sơ ban đầu về vụ việc, đồng thời phối hợp với cán bộ chuyên môn Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh, cán bộ Phòng PC49 Công an tỉnh, Phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh, chính quyền phường Sông Trí (địa điểm của công viên môi trường) xác minh và lập biên bản.

Sở TN&MT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thu gom, vận chuyển số bùn thải nói trên về Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải Hà Tĩnh.

Công an thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục soát xét các điểm chôn rác trái quy định.

 
(Theo Báo Chính phủ và Báo Hà Tĩnh)