Bộ TN&MT ban hành Quyết định thanh tra Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

Acuong2016aNgày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1596/QĐ-BTNMT về việc thanh tra về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Tổng cục Môi trường đã trình Lãnh đạo Bộ TN&MT ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường.Đoàn thanh tra do đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường làm Trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của đại diện Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ TN&MT), đại diện Bộ Công an, đại diện các đơn vị thuộc tỉnh Bắc Giang như: Sở TN&MT, Công an tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động và UBND xã Cẩm Đàn.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn thanh tra, nếu phát hiện vi phạm, Đoàn thanh tra sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Theo VEA)