Thanh niên Thủ đô xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường

Để hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp, Thành đoàn Hà Nội đã đổi mới các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình thanh niên tình nguyện “Hà Nội xanh”.


Mô hình thanh niên tình nguyện “Hà Nội xanh” với các mô hình: Văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh; Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện;… và các hoạt động bảo vệ môi trường khác, được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị của Thủ đô.
 
 
Theo đánh giá của Thành đoàn Hà Nội, cùng với mô hình thanh niên tình nguyện Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình… mô hình thanh niên tình nguyện Hà Nội xanh là một trong những nét nổi bật và sáng tạo nhất của đoàn thanh niên Thành phố trong thời gian qua nhằm thực hiện chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị”.

Thêm một bình luận

Mã bảo mật
Làm mới