TCMT: Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Sáng 11/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2015 được Bộ TN&MT giao, Tổng cục Môi trường (TCMT) tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc TCMT nhằm xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường (gọi tắt là Thông tư).


GS. TS. Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường tham dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Mai Thanh Dung và các lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.
 
Tại cuộc họp, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính (TCMT) – đơn vị được TCMT giao chủ trì xây dựng Thông tư, đã trình bày nội dung của Dự thảo số 02 của Thông tư. Theo đó, bản Dự thảo số 02 của Thông tư lần này đã được Vụ Kế hoạch Tài chính chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của Lãnh đạo TCMT và các đơn vị trong các cuộc họp lần trước.

Thêm một bình luận

Mã bảo mật
Làm mới