Tổng cục Môi trường: Họp Tổ soạn thảo Thông tư về quản lý chất thải rắn thông thường và thu hồi sản phẩm thải bỏ

Sáng ngày 18/9, Tổng cục Môi trường đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Thông tư về quản lý chất thải rắn thông thường và thu hồi sản phẩm thải bỏ.

Page Content

Cuộc họp do Ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì. Đến dự cuộc họp có các chuyên gia, thành viên và đại diện Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, đại diện Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường.

Theo Dự thảo, Thông tư gồm 4 Chương, 21 Điều, trong đó nội dung các chương gồm: Các quy định chung; Yêu cầu về kỹ thuật, quy trình quản lý Chất thải rắn (CTR) sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường; Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xác nhận, điều chỉnh xác nhận đảm bảo yêu cầu BVMT đối với cơ sở xử lý CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường; Quy định các điều khoản thi hành. Thông tư áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến CTR sinh hoạt; CTR công nghiệp thông thường.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như xem xét các đơn vị sử dụng để thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan đã được ban hành; bổ sung nội dung đối với quy trình quản lý CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường; trách nhiệm phải thực hiện của chủ nguồn thải CTR công nghiệp thông thường.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Mai Thanh Dung đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời chỉ đạo Tổ soạn thảo tổ chức cuộc họp chuyên gia, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa bản Dự thảo để sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành Thông tư, triển khai hiệu quả trong thực tế, đáp ứng các quy định trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
(Nguồn : TCMT)

Thêm một bình luận

Mã bảo mật
Làm mới