TCMT: Rà soát, điều chỉnh danh mục các văn bản QPPL xây dựng trong Chương trình công tác năm 2015

Chiều ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức cuộc họp về tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Cuộc họp do Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì.