Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
201 08-09-04 1004/QĐ-BTNMT Dự án Công trình Thuỷ điện Bình Điền, Thừa Thiên Huế TTr. Phạm Khôi Nguyên
202 12-16-04 1835/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động - Bắc Giang TTr. Phạm Khôi Nguyên
203 12-08-05 2643/QĐ-BTNMT Thủy điên ĐakMi4 Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
204 06-09-05 2030/QĐ-BTNMT Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng II, công suất 300 MW Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
205 12-01-05 2602/QĐ-BTNMT Hồ chứa nước Krông Buk hạ” tỉnh Đăk Lăk TTr. Phạm Khôi Nguyên
206 04-15-05 686/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng Nhà máy thuỷ điện Krông Kma'r (TĐ lần2) TTr. Phạm Khôi Nguyên
207 10-26-05 2356/QĐ-BTNMT Công trình thuỷ điện Đồng Nai 3 TTr. Phạm Khôi Nguyên
208 03-09-05 266/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng Nhà máy thuỷ điện Serepok TTr. Phạm Khôi Nguyên
209 07-20-05 1758/QĐ-BTNMT Công trình thuỷ điện Cổ Bi trên Sông Bồ TTr. Phạm Khôi Nguyên
210 12-12-05 2651/QĐ-BTNMT Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn TTr. Phạm Khôi Nguyên
211 12/10/2005 2278/QĐ-BTNMT Dự án đa mục tiêu IAMƠ, hợp phần thuỷ lợi, tỉnh Gia Lai - Đắc Lắc TT Phạm Khôi Nguyên
212 8/12/2005 2465/QĐ-BTNMT Dự án thuỷ điện Huội Quảng TT Phạm Khôi Nguyên
213 8/12/2005 2644/QĐ-BTNMT Dự án thuỷ điện Bản Chát TT Phạm Khôi Nguyên
214 06-11-06 1617/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Sê San 4 Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
215 06-06-06 725/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Srêpok Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
216 02-02-06 137/QĐ-BTNMT Thuỷ điện sông Tranh 2 Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
217 05-18-06 685/QĐ-BTNMT Thủy điện ĐắkTih Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
218 01-28-06 1786/QĐ-BTNMT Thủy điện Đắkkeh Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
219 24/11/2006 1775/QĐ-BTNMT Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I, công suất 1.200MW Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
220 06-11-06 1622/QĐ-BTNMT Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng II, công suất 2x300 MW Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next