Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
221 06-11-06 1623/QĐ-BTNMT Nhà máy điện Cà Mau II, công suất 750 MW” Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
222 03-23-06 297/QĐ-BTNMT Công trình thuỷ điện Đồng Nai 4 TTr. Phạm Khôi Nguyên
223 03-23-06 297/QĐ-BTNMT Nhà máy điện Cà Mau (phầnbổ sung) TTr. Phạm Khôi Nguyên
224 11-17-06 1720/QĐ-BTNMT Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn TTr. Phạm Khôi Nguyên
225 29/1/2007 107/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Ba Hạ trên sông Ba Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
226 29/01/2007 108/QĐ-BTNMT Thẩm định dự án thuỷ điện An Khê Ka Lăk Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
227 11-07-07 1048/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Sơn La Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
228 11-06-07 888/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Bắc Hà Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
229 30/8/2007 1303/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Krông Hnăng Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
230 11-07-07 1048/QĐ-BTNMT Đường dây 500Kv Sơn La - Hoà Bình Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
231 22/8/2007 1259/QĐ-BTNMT Đường dây 220KV Cà Mau-Bạc Liêu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
232 18/6/2007 927/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Pờ Ê Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
233 27/9/2007 1470/QĐ-BTNMT Thuỷ điện sông Bung 4 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
234 22/8/2007 1256/QĐ-BTNMT Đường dây 220kV Cà Mau-Rạch Giá Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
235 30/8/2007 1304/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Hủa Na Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
236 19/9/2007 1417/QĐ-BTNMT Thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án thuỷ điện Yan Tann Sien Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
237 03-12-07 1952/QĐ-BTNMT Thuỷ điện La Ngâu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
238 26/12/2007 2161/QĐ-BTNMT Thuỷ điện Đồng Nai 2 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
239 02-02-07 136/QĐ-BTNMT Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I, công suất 1.000MW Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
240 22/5/2007 806/QĐ-BTNMT Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 1 Thứ trưởngPhạm Khôi Nguyên
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next