Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
301 22/7/2009 1385/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại các tiểu khu 964 và 965 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
302 23/7/2009 1399/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng, chăm sóc cao su tại tiểu khu 1002, 1007 PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
303 15/5/2009 901/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại các khoảnh 1,2,3,4 tiểu khu 202 và khoảnh 3,5 tiểu khu 206, xã Ia Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lăk PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
304 10-07-09 1321/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư cải tạo rừng sản xuất nghèo kiệt để liên kết trồng mới bằng cây cao su với quy mô 581,4ha, tại khoảnh 1,2,4,6,7,8,10,11 - Tiểu khu 102, BQLRPH Lộc Ninh - Xã Tấn Lộc - huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
305 15/7/2009 1353/QĐ-BTNMT Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su tại khoảnh 2,3,4,8,9,10,11 - Tiểu khu 391, Ban QLRKT Tân Lập. PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
306 17/7/2009 1369/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cây cao su, keo lai Lộc Tấn - Lộc Ninh PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
307 15/5/2009 902/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cây cao su, quản lý bảo vệ rừng và chăn nuôi bò thịt tại tiểu khu 222, xã Ea Tờ Mốt, tiểu khu 222A, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk. PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
308 18/6/2009 1118/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc 715 ha cao su tại khoảnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 tiểu khu 344, BQLR Đồng Xoài, xã Tân Phước và xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
309 23/3/2009 537/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk (thuộc tiểu khu 213, 218, 226 và 231) PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
310 13/3/2009 459/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 986 và 992, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
311 18/3/2009 484/QĐ-BTNMT Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt Công ty Lâm nghiệp Sông Dinh. PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
312 18/3/2009 486/QĐ-BTNMT Dự án liên kết đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 08 xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đăk Lăk. PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
313 18/3/2009 490/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 7, tiểu khu 14 và khoảnh 3 tiểu khu 11 thuộc Công ty Lâm nghiệp Chư Phả, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đăk Lăk PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
314 18/3/2009 485/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 888,889 xã Ia Boòng và tiểu khu 926 xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
315 13/3/2009 441/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su và trồng rừng tại các khoảnh 1,2,3,5,6 thuộc tiểu khu 9, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đăk Lăk PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
316 18/3/2009 489/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng, chăm sóc cao su tại tiểu khu 896, 897, 898, 899, 900, 901 xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
317 18/3/2009 503/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư phát triển cao su tại tiểu khu 342, 343, 344, 345 xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
318 28/10/2009 2085/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 996, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
319 23/03/2009 534/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư trồng cây cao su YaTờMốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk(thuộc tiểu khu 213,218,226 và 231) Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
320 18/03/2009 487/QĐ-BTNMT Dự án thuỷ lợi Bảo Định giai đoạn 2, Long An, Tiền Giang Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next