Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
321 11-03-09 414/QĐ-BTNMT Nạo vét kênh xẻo mát, cái Vồn thuộc hệ thống kênh nối sông Tiền, sông Hậu(Vĩnh Long, Đồng Tháp) Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
322 11-03-09 415/QĐ-BTNMT Nạo vét kênh Mương Khai thuộc hệ thống kênh nối sông Tiền, sông Hậu (tỉnh Đồng Tháp) Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
323 11-03-09 416/QĐ-BTNMT Nạo vét kênh Cần Thơ-Huyện Hàm thuộc hệ thống kênh nối sông Tiền, sông Hậu(tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long) Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
324 11-03-09 412/QĐ-BTNMT Nạo vét Nha Mân – Tư Tải thuộc hệ thống kênh nối sông Tiền, sông Hậu(Vĩnh Long, Đồng Tháp) Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
325 06-11-09 2166/QĐ-BTNMT Khai thác nước mặt sông Vàm Cỏ Đông phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp, công suất 600.000m3/ngày đêm Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
326 12-03-09 439/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư nạo vét giai đoạn II- luồng Soài Rạp Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
327 09-08-09 1766/QĐ-BTNMT Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su tại khoảnh: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12 -tiểu khu 100, Ban QLRPH Lộc Ninh" Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến
328 09-09-09 1767/QĐ-BTNMT Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên tại khoảnh: 4,5,6,7 - tiểu khu 222, Ban QLRPH Tà Khiết Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến
329 19/10/2009 2014/QĐ-BTNMT Quản lý bảo vệ rừng và đầu tư trồng cây mít tại tiểu khu 294, 295 - xã Cư M'Lan-huyện Ea Súp-tỉnh Đắk Lắk Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến
330 03-11-04 1532 /QĐ-BTNMT Đầu tư mở rộng Nhà máy xi măng Nghi Sơn - Dây chuyền II công suất 2,15 triệu tấn xi măng/năm Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
331 03-11-04 1530 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD trạm phân phối xi măng Ninh Thuỷ, tỉnh Khánh Hoà Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
332 09-14-04 1174/QĐ-BTNMT Nhà máy xi măng Tây Ninh CS 1,5 triệu T/năm Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
333 13/10/2005 2093/QĐ-BTNMT Nhà máy xi măng Thái Nguyên công suất 4.000 tấn/ngày Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
334 02-22-05 223/QĐ-BTNMT Sử dụng chất thi làm nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất xi măng” tại tỉnh Kiên Giang TTr. Phạm Khôi Nguyên
335 17/7/2007 1070/QĐ-BTNMT Dây truyền II nhà máy xi măng Chinfon Hai Phòng Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
336 21/4/2008 832/QĐ-BTNMT Nhà máy xi măng Mỹ Đức - Hà Tây Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
337 07-03-08 378/QĐ-BTNMT Nhà máy xi măng Luks - Thừa Thiên Huế Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
338 29/8/2008 1732/QĐ-BTNMT Nhà máy xi măng Phú Sơn - Ninh Bình Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
339 29/1/2008 182/QĐ-BTNMT "Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 3 nhà máy xi măng Hoàng Thạch" Hải Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
340 22/7/2008 1455/QĐ-BTNMT "Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền II nhà máy xi măng Công Thanh" tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next