Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
361 23/6/2004 744 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD KCHT KCN Phố Nối A Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
362 06-09-04 1140 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD KCHT KCN Hoà Cầm, TP. Đà Nẵng Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
363 04-08-04 974 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD HTKT KCN số 1 Nam Tân Uyên Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
364 27/10/2004 1481 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD CSHT KCN Thạch Đức - Long An Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
365 22/10/2004 1446 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD CSHT KCN Rạch Bắp, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
366 08-11-04 1563 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD CSHT KCN Trảng Bàng - bước 2 - giai đoạn 1 Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
367 27/10/2004 1480 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD KCHT KCN Long Mỹ giai đoạn I Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
368 16/4/2004 1630 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD Nhà máy thép phía Bắc Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
369 03-11-04 1531 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD kinh dianh HTKT KCN Phú Mỹ II Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
370 07-12-04 1764 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD HTKT KCN Mỹ Phước II Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
371 04-22-04 458/QĐ-BTNMT Xử lý nước thải KCN Tam Hiệp, Quảng Nam Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
372 01-16-04 55/QĐ-BTNMT Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi TTr. Phạm Khôi Nguyên
373 08-25-04 1087/QĐ-BTNMT KCN Nhơn Trạch III TTr. Phạm Khôi Nguyên
374 08-02-04 968/QĐ-BTNMT Phân KCN Sài Gòn- Dung Quất TTr. Phạm Khôi Nguyên
375 24/5/2005 947/QĐ-BTNMT Xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
376 28/2/2005 231/QĐ-BTNMT Xây dựng phân xưởng sản xuất cồn Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
377 15/8/2005 1946 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD KCN An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
378 16/6/2005 1341 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD CSHT KCN Tân Đức giai đoạn I: diện tích 273,3 ha tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
379 21/12/2005 2709 /QĐ-BTNMT Xây dựng nhà máy công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
380 04-07-05 1684 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD và KD KCHT KCN Tiên Sơn mở rộng Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next