Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
381 05-05-05 739 /QĐ-BTNMT Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm phát triển công nghiệp Long Đức, tỉnh Trà Vinh Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
382 01-21-05 74/QĐ-BTNMT Khu đô thị mới Hùng Thắng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
383 05/1/2005 8/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch Sài gòn – Quy Nhơn, tỉnh Bình Định TT Phạm Khôi Nguyên
384 14/11/2006 1684 /QĐ-BTNMT Đầu tư XD CSHT KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
385 14/11/2006 1683 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cái Mép” Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
386 15/11/2006 1697/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương” Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
387 06-11-06 1628/QĐ-BTNMT “Bổ sung các ngành nghề cho Khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch” Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
388 15/11/2006 1694 /QĐ-BTNMT “Bổ sung ngành nghề đầu tư vào Khu công nghiệp LOTECO” Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
389 14/11/2006 1682 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng” Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
390 15/11/2006 1695 /QĐ-BTNMT “Bổ sung các ngành nghề cho Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5” Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
391 15/11/2006 1696 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, giai đoạn 2” tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
392 07-12-06 1843 /QĐ-BTNMT “Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp tàu thủy Hải Dương” Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
393 30/8/2007 1310/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng nhà máy phân bón NPK Thái Bình Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
394 28/6/2007 989 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quán Ngang” tỉnh Quảng Trị Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
395 12-09-07 1371 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
396 22/01/2007 79/QĐ-BTNMT Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Hội (Khu A) Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
397 05-04-07 482 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương” Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
398 29/8/2007 1291/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Xuyên Á, giai đoạn 2” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
399 10-07-07 1047 /QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
400 24/4/2007 640 /QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hoà 1 mở rộng – diện tích 203,79 ha Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next