Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
401 30/7/2007 1135 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hàm Kiệm II” tại huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
402 30/7/2007 1136 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II” tại tỉnh Hưng Yên Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
403 17/8/2007 1229 /QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm” tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
404 29/8/2007 1297/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
405 29/8/2007 1295/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
406 29/8/2007 1292/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đức Hòa III - RESCO” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
407 29/8/2007 1294/QĐ-BTNMT “Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
408 29/8/207 1293/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Xéo” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
409 29/8/2007 1296 /QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 2 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
410 18/10/2007 1620/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Mỹ III” tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
411 16/11/2007 1824 /QĐ-BTNMT “Khu công nghiệp Long Giang (các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Giang)” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
412 17/12/2007 2097/QĐ-BTNMT KCN Quế Võ II Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
413 12-31-07 2221/QĐ-BTNMT Khai thác đất san lấp tại xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
414 18/10/2007 1619/QĐ-BTNMT Khu du lịch hồ tuyền Lâm VT Nguyễn Khắc Kinh
415 22/8/2007 1258/QĐ-BTNMT Khu du lịch hòn Tằm VT Nguyễn Khắc Kinh
416 14/2/2007 209/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearl Land TT Phạm Khôi Nguyên
417 15/11/2007 1820/QĐ-BTNMT ĐTM Bổ sung Đầu tư xây dựng Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearl Land VT Nguyễn Khắc Kinh
418 01-04-08 746/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
419 21/10/2008 4127/QĐ-BTNMT Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Sa Thày, tỉnh Kon Tum Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
420 12-11-08 2331 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng – Đắk Nông” Thứ trưởng Trần Hồng Hà
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next