Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
421 15/01/2008 86/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu B” tại Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
422 17/12/2008 2099/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp An Tây” tại xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
423 30/01/2008 187 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
424 04-02-08 233/QĐ-BTNMT “Cụm công nghiệp VINASHIN-SHINEC” (các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp VINASHIN-SHINEC) Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
425 17/3/2008 542/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tràng Duệ - Khu A” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
426 14/3/2008 427 /QĐ-BTNMT “Khu công nghiệp Vân Trung (Fu Giang) - các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Vân Trung (Fu Giang)” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
427 01-04-08 727 /QĐ-BTNMT “Phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa – Chí Linh – Hải Dương” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
428 01-04-08 716 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
429 01-04-08 728 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc” tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
430 01-04-08 726/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc An Thạnh” tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
431 01-04-08 715 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long” tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
432 21/3/2008 599/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – CONAC, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
433 21/3/2008 598 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Long Khánh” tại Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
434 21/02/2008 272 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
435 21/5/2008 1054 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền” tại huyện Trảng Bom và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
436 02-06-08 1148 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại An mở rộng”. Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
437 03-06-08 1163 /QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng” tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
438 12-06-08 1241 /QĐ-BTNMT “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hoà Xá” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
439 17/6/2008 1252/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Dầu Giây” tại Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
440 25/6/2008 1301/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bình Xuyên” tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next