Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
441 23/7/2008 1462/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp HSDC tại Khu công nghiệp Bắc Thường Tín, tỉnh Hà Tây” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
442 04-08-08 1525/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Xuyên” tại huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
443 04-08-08 1526/QĐ-BTNMT (ĐTM) bổ sung của Dự án “Khu công nghiệp Long Giang (gồm các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Giang)” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
444 30/7/2008 1494/QĐ-BTNMT (ĐTM) bổ sung của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Mỹ 2” tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
445 29/8/2008 1740/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Phú Cát (điều chỉnh)” tại các huyện Thạch Thất và Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (cũ) Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
446 29/8/2008 1739/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II mở rộng” tại các huyện Tân Uyên và Bến Cát, tỉnh Bình Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
447 29/8/2008 1720/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sài Gòn – Bình Phước” tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
448 29/8/2008 1738/QĐ-BTNMT “Khu công nghiệp IGS Nam Sơn – Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh - các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp IGS Nam Sơn – Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
449 29/8/2008 1719/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI” tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
450 29/8/2008 1729/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Song Tân – Đức Hòa III” tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
451 12-11-08 2382/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thứ trưởng Trần Hồng Hà
452 19/2/2008 261/QĐ-BTNMT Trung tâm nuôi, huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Oai, Lâm Đồng VT Nguyễn Khắc Kinh
453 1/2/2008 203/QĐ-BTNMT Khu du lịch thể thao quốc tế Bình Thuận VT Nguyễn Khắc Kinh
454 29/4/2008 911/QĐ-BTNMT Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Ialốp, H. Easup, tỉnh Đắc Lắc VT Nguyễn Khắc Kinh
455 21/7/2008 1432/QĐ-BTNMT Di tích hang đá Đắc Lắc VT Nguyễn Khắc Kinh
456 28/2/2008 292/QĐ-BTNMT Golden Palm Resort community VT Nguyễn Khắc Kinh
457 14/1/2008 82/QĐ-BTNMT Khu du lịch sinh thái Bãi Nhát - Bãi Dương, Côn Đảo VT Nguyễn Khắc Kinh
458 29/8/2008 1735/QĐ-BTNMT Cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái bãi rùa đẻ VT Nguyễn Khắc Kinh
459 17/3/2008 536/QĐ-BTNMT Cáp treo Tây Thiên VT Nguyễn Khắc Kinh
460 16/6/2008 1248/QĐ-BTNMT Công viên Yên sở VT Nguyễn Khắc Kinh
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next