Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
481 25/11/2009 2253/QĐ-BTNMT Xây dựng Nhà máy tái chế nhớt thải tại Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, Long Thành Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến
482 27/11/2009 2271/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải và sản xuất phân hưu cơ sinh học tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến
483 02-04-04 82/QĐ-BTNMT Nhà máy tiêu huỷ chất thải, phế liệu giày da Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
484 08-30-04 1114/QĐ-BTNMT Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Tp. Hải Phòng Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
485 02-03-05 237/QĐ-BTNMT Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
486 03-02-05 237/QĐ-BTNMT Khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực Nam Bình Dương Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
487 19/12/2006 1918/QĐ-BTNMT Đầu tư XD trạm xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài giai đoạn 1, 2, 3 - tỉnh Bình Định Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
488 29/11/2007 1932/QĐ-BTNMT Xưởng tái chế dầu thải động cơ Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
489 17/10/2007 1601/QĐ-BTNMT Căn cứ xử lý bùn khoan gốc dầu trên đất liền 24.000 tấn/năm Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
490 31/5/2007 855/QĐ-BTNMT ĐTXD xưởng xử lý bùn thải của hệ thống xử lý nước thải mạ điện và rác thải điện tử Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
491 07-08-07 1180/QĐ-BTNMT ĐTXD Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp bằng phương pháp đốt CS 300 kg/h Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
492 15/10/2007 1589/QĐ-BTNMT Nhà máy xử lý chất thải nguy hại - xử lý CTR công nghiệp Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
493 22/01/2008 135/QĐ-BTNMT Xây dựng nhà máy sản xuất các loại chì, thu hồi và tái chế các loại ắc quy, các loại chì và nhựa phế phẩm trong nước Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
494 01-04-08 737/QĐ-BTNMT Xây dựng nhà máy tái chế Covi Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
495 01-04-08 738/QĐ-BTNMT Xưởng xử lý ắc quy hỏng và tái chế nhựa, kim loại màu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
496 01-04-08 739/QĐ-BTNMT Xưởng xử lý ắc quy hỏng và tái chế nhựa, kim loại màu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
497 17/3/2008 537/QĐ-BTNMT Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn nguy hại bằng phương pháp đốt Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
498 21/7/2008 1438/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
499 29/8/2008 1723/QĐ-BTNMT Xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
500 22/12/2008 2642/QĐ-BTNMT Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp Thứ truởng Trần Hồng Hà
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next