Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
501 15/6/2009 1083/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại từ phế liệu kim loại và nhựa nhiễm dầu PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
502 22/10/2009 2047/QĐ-BTNMT Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Sao Việt Tổng cục trưởng TCMT Bùi Cách Tuyến
503 10-07-09 1304/QĐ-BTNMT Xử lý chất thải công nghiệp, tái chế phế liệu PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
504 13/03/2009 458/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
505 04-11-09 2131/QĐ-BTNMT Xây dựng Trung tâm tái chế phế thải và xủa lý chất thải, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến
506 05-11-09 2136/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế hạt nhựa tổng hợp 6.000 tấn/năm) và chì (3.300 tấn/năm) từ acquy và nhựa phế liệu tại Khu công nghiệp Bàu Bàng Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến
507 12-04-03 1892/QĐ-BTNMT NM chế biến cao su CS 10.000T/năm mủ SVR 10, 20 Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
508 12-04-03 1893/QĐ-BTNMT NM chế biến cao su RSS, SVR 3L, CS 10.000kg/ngày Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
509 04-12-04 409/QĐ-BTNMT Nhà máy chế biến mủ cao su Xuân Lập Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
510 16/10/2007 1597/QĐ-BTNMT "Nhà máy cao su Chính Tân Việt Nam", tỉnh Đồng Nai Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
511 09-04-07 1307/QĐ-BTNMT Đền bự di dân tái định cư hồ chứa nước Krông Buk Hạ Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
512 31/12/2003 2125/QĐ-BTNMT ĐTXD dây chuyền SX sunfat amôn CS 100.000T/năm Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
513 04-20-04 446/QĐ-BTNMT Đầu tư NM SX phân bón DAP tại Khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
514 08-25-04 1090/QĐ-BTNMT NM SX phân bón NPK công suất 350.000 T/năm Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
515 21/10/2005 2327/QĐ-BTNMT Xây dựng nhà máy phân bón Bình Điền- Long An Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
516 28/4/2005 722/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng nhà máy phân bón Năm Sao và tổng kho Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
517 11-05-05 816/QĐ-BTNMT Nhà máy xử lý rác thải thành phân bón huyện Củ Chi- tp. Hồ Chí Minh Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
518 22/10/2009 2053/QĐ-BTNMT Nhà máy phân bón NPK Ninh Hòa công suất: 25.000 tấn sản phẩm/năm PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
519 10-12-03 1927/QĐ-BTNMT Di dời xí nghiệpDệt nhuộm và đầu tư mở rộng Cty Dệt may Đông Á Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
520 15/11/2006 1693 /QĐ-BTNMT “Bổ sung ngành dệt nhuộm cho Khu công nghiệp Tân Đức” tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next