Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
521 08-12-03 1065/QĐ-BTNMT Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Phú Mỹ-Mỹ Xuân-Gò Dầu Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
522 07-14-03 866/QĐ-BTNMT Kho xăng dầu Đình Vũ, Hải Phòng Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
523 12-10-03 1928/QĐ-BTNMT Phát triển mỏ khí Rồng Đôi - Rồng Đối Tây TTr. Phạm Khôi Nguyên
524 19/3/2004 319/QĐ-BTNMT Đường ống dẫn khí PM3- Cà Mau Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
525 21/10/2004 1376/QĐ-BTNMT Đầu tư mới và di dời nhà máy dầu Tường An Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
526 12-10-04 1274 /QĐ-BTNMT Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP. HCM Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
527 03-19-04 319/QĐ-BTNMT Dự án Tuyến đường ốngPM3 TTr. Phạm Khôi Nguyên
528 03-19-04 319/QĐ-BTNMT Dự án Tuyến đường ốngPM3 TTr. Phạm Khôi Nguyên
529 12-22-04 2001/QĐ-BTNMT Nhà máy lọc dầu Dung Quất TTr. Phạm Khôi Nguyên
530 13/4/2005 659/QĐ-BTNMT Đề án phát triển toàn mỏ Ruby lô 01&02 ngoài khơi Việt Nam Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
531 30/10/2007 1705/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình đường ống Sư tử đen/Sư tử vàng- Rạng Đông bổ sung cho đề án khí Bạch Hổ Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
532 13/11/2007 1792/QĐ-BTNMT Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
533 29/10/2007 1681/QĐ-BTNMT Khai thác sớm cụm mỏ Sông Đốc- Rạch Tàu- Khánh Mỹ- Phú Tân tại lô 46/02 ngoài khơi Việt Nam Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
534 05-01-07 15/QĐ-BTNMT ĐTM bổ sung Đường ống dẫn khí Phú Mỹ- tp. Hồ Chí Minh Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
535 09-04-07 494/QĐ-BTNMT Phát triển toàn mỏ cụm mỏ Sử tử đen/Sư tử vàng tại lô 15-1 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
536 01-04-08 748/QĐ-BTNMT Phát triển mỏ Pearl tại lô 01&02 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
537 26/2/2008 282/QĐ-BTNMT Nhà máy lọc dầu Cần Thơ công suất 2 triệu tấn/năm Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
538 27/2/2008 290/QĐ-BTNMT Nâng chỉ số Octane phân đoạn Naphtha- Nhà máy lọc dầu Cát Lái Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
539 02-10-08 1931/QĐ-BTNMT Dự án "Phát triển Lô 12W ngoài khơi Đông Nam Việt Nam" Thứ trưởng Trần Hồng Hà
540 11-11-08 2357/QĐ-BTNMT Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 2 tại lô 05- 1a, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam Thứ truởng Trần Hồng Hà
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next