Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
541 11-11-08 2358/QĐ-BTNMT Dự án phát triển mỏ Topaz tại lô 01 và 02, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam Thứ truởng Trần Hồng Hà
542 01-07-09 1192/QĐ-BTNMT Phát triển mỏ Tê Giác Trắng tại Lô 16 - 1, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam TT Nguyễn Xuân Cường
543 13/10/2009 1985/QĐ-BTNMT Thiết kế khai thác sớm thân dầu trong móng mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi tại Lô 09-1 và 09-3, ngoài khơi Đông nam Việt Nam TT Nguyễn Xuân Cường
544 18/03/2009 498/QĐ-BTNMT Dự án khai thác thử kéo dài mỏ Sư Tử Trắng Lô 15-, ngoài khơi Đông Nam VN Phó Tổng cục trưởng phụ trách Bùi Cách Tuyến
545 11-04-05 617/QĐ-BTNMT Đầu tư Xây dựng nhà máy luyện gang lò cao Công ty Vạn Lợi - Công suất 500.000 tấn/năm tại xã An Hồng, huyện An Dương, Tp Hải phòng Phạm Khôi Nguyên
546 04-05-06 628/QĐ-BTNMT Đầu tư nhà máy hydroxyd nhôm công suất 100.000 tấn/năm Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
547 22/12/2006 1938/QĐ-BTNMT Hạng mục mở rộng sản xuất khu vực Lưu Xá - Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty gang thép Thái Nguyên Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
548 28/12/2007 2204/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát tãi xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
549 07-12-07 1996/QĐ-BTNMT "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn công suất 500.000 tấn/năm" tại khu công nghiệp Vật Cách, Hải Phòng Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
550 30/11/2007 1936/QĐ-BTNMT "Dự án đầu tư nhà máy luyện phôi thép công suất 600.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Phú Mỹ I" huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
551 05-12-07 1970/QĐ-BTNMT "Dự án nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn công suất 500.000 tấn/năm" tại cụm công nghiệp Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
552 23/11/2007 1898/QĐ-BTNMT ĐTXD mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy luyện thép nâng cao công suất từ 300.000 tấn/năm lên 600.000 tấn/năm Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
553 07-03-08 379/QĐ-BTNMT "Dự án nhà máy thép Qian Ding Việt Nam" tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
554 09-06-08 1204/QĐ-BTNMT "Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phôi thép Trung Tường" tại khu công nghiệp Phú Mỹ II, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
555 01-04-08 724/QĐ-BTNMT "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện và cán thép Shengli" tại KCN Cầu Nghìn, tỉnh Thái Bình Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
556 01-04-08 735/QĐ-BTNMT "Dự án nhà máy thép Guang Lian - Dung Quất" tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
557 01-04-08 725/QĐ-BTNMT "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phối thép công suất 500.000 tấn/năm" tại khu công nghiệp Phú Mỹ I, Bà Rịa -VT Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
558 01-04-08 723/QĐ-BTNMT "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện phôi thép Kansai Vinashin công suất 400.000tấn/năm" tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
559 28/5/2008 1103/QĐ-BTNMT "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy liên hợp gang thép công suất 500.000 tấn/năm" tại khu công nghiệp Vũng Áng I, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
560 25/6/2008 1303/QĐ-BTNMT "Dự án đầu tư nhà máy luyện phôi thép công suất 1.000.000 tấn/năm" tại khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next