Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
601 25/1/2010 111/QĐ-BTNMT Dự án Khai thác cát làm vật liệu san lấp mặt bằng tại xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Bùi Cách Tuyến
602 27/1/2010 171/QĐ-BTNMT Dự án Đầu tư xây Dựng công trình Khu du lịch nghỉ dưỡng ngã ba sông Năng, tỉnh Bắc Kạn Bùi Cách Tuyến
603 29/1/2010 270/QĐ-BTNMT bổ sung "Tổ hợp bauxit-nhôm Lâm Đồng" Bùi Cách Tuyến
604 02-02-10 290/QĐ-BTNMT "Đầu tư xây Dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp" của công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi trường xanh Bùi Cách Tuyến
605 03-02-10 297/QĐ-BTNMT Dự án Đầu tư xây Dựng công trình đường nối khu du lịch thắng cảnh Hương Sơn đến khu du lịch Tam Chúc - Khả Phong Bùi Cách Tuyến
606 03-02-10 298/QĐ-BTNMT Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hương Tuyết Bùi Cách Tuyến
607 08-02-10 312/QĐ-BTNMT Dự án "Nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh" Bùi Cách Tuyến
608 08-02-10 313/QĐ-BTNMT Dự án"Đầu tư khai thác mỏ cát xây Dựng hồ Dầu Tiếng đoạn thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, công suất 98.000 m3/năm Bùi Cách Tuyến
609 08-02-10 314/QĐ-BTNMT Dự án Nạo vét bãi bồi mở rộng mặt cắt ướt và chỉnh trị thủy hạn chế sạt lở khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương trên sông Tiền thuộc địa phận xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang Bùi Cách Tuyến
610 08-02-10 317/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây Dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì-Tuyên Quang" Bùi Cách Tuyến
611 11-02-10 336/QĐ-BTNMT "Nâng cấp công suất cảng PV Gas Vũng Tàu" Bùi Cách Tuyến
612 11-02-10 337/QĐ-BTNMT Nạo vét kênh Xã Tàu-Sóc Tro, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp Bùi Cách Tuyến
613 11-02-10 341/QĐ-BTNMT Dự án Đầu tư xây Dựng và kinh doanh hạ tầng KCN becamex-Bình Phước tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Bùi Cách Tuyến
614 23/02/2010 351/QĐ-BTNMT Dự án Chuyển đổi rừng nghèo kiệt bị tác động mạnh sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên tại khoảnh 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 174 và khoảnh 9, 11 tiểu khu 175, BQL rừng phòng hộ Thọ Sơn" Bùi Cách Tuyến
615 23/02/2010 352/QĐ-BTNMT Dự án Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng tại khoảnh 2, 3-tiểu khu 343, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước Bùi Cách Tuyến
616 27/2/2010 392/QĐ-BTNMT Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Dương 1200 MW Bùi Cách Tuyến
617 27/2/2010 414/QĐ-BTNMT Dự án Phát triển và khai thácmỏ Hải Sư Trắng&Phát triển và khai thác sớm mỏ Hải Sư đen tại Lô 15-2/01, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam Nguyễn Xuân Cường
618 12-03-10 494/QĐ-BTNMT Dự án Nuôi cá Tầm thương phẩm ở hồ chứa Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Bùi Cách Tuyến
619 12-03-10 502/QĐ-BTNMT "Đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải Khu kinh tế Dung Quất" của Công ty cổ phần cơ - điện- môi trường Lilama Bùi Cách Tuyến
620 16/3/2010 510/QĐ-BTNMT Dự án Đầu tư Xây Dựng khu liên hợp công nghiệp nuôi cá nước lạnh kết hợp dịch vụ và Du lịch sinh thái tại xã Đạ Chays, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Bùi Cách Tuyến
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next