Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
621 23/3/2010 552/QĐ-BTNMT bổ sung "Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1", tỉnh Bình Thuận Bùi Cách Tuyến
622 23/3/2010 553/QĐ-BTNMT Dự án "Khoanh nuôi, bảo vệ rừng và chuyển đổi rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại khoảnh 2,3,4,6,7 - Tiểu khu 97, Ban QLRPH Lộc Ninh" Bùi Cách Tuyến
623 24/3/2010 570/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây Dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2)" Bùi Cách Tuyến
624 24/3/2010 572/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây Dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Giang Điền" Bùi Cách Tuyến
625 24/3/2010 573/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư cơ sở xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại tại thôn Sông Công, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội" Bùi Cách Tuyến
626 24/3/2010 575/QĐ-BTNMT Dự án "Xây Dựng, tu bổ, tôn tạo chùa cổ Phổ Nghì - Tây Thiên - Tam Đảo - Vĩnh Phúc" Bùi Cách Tuyến
627 24/3/2010 577/QĐ-BTNMT Dự án Đầu tư Xây Dựng Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, xã Hiền Hào, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng" Bùi Cách Tuyến
628 01-04-10 612/QĐ-BTNMT Dự án Xây Dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn tại các xã Lộc An, Bình Sơn và Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Bùi Cách Tuyến
629 05-04-10 624/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây Dựng nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và tiêu huỷ chất thải nguy hại" tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Bùi Cách Tuyến
630 05-04-10 625/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây Dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hoà và Thạch Hoá-Mỹ An" Bùi Cách Tuyến
631 07-04-10 650/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây Dựng công trình khai thác và chế biến thô sa khoáng titan" tại khu vực Vũng Môn, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Bùi Cách Tuyến
632 07-04-10 651/QĐ-BTNMT Dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến đưỡnguyên đảo Cát Hải- Cát Bà, đoạn Cái Viềng-Mốc Trắng" Bùi Cách Tuyến
633 08-04-10 663/QĐ-BTNMT Dự án "Cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt" tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Bùi Cách Tuyến
634 08-04-10 664/QĐ-BTNMT "Đường dây 220 kV thuỷ điện Nho Quế 3-Cao Bằng" Bùi Cách Tuyến
635 08-04-10 667/QĐ-BTNMT Dự án "Cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt" tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Bùi Cách Tuyến
636 14/4/2010 687/QĐ-BTNMT Dự án "Nhà máy chiếu xạ thực phẩm và kho lạnh giai đoạn 2, công suất 40 000 tấn/năm và kho lạnh 15000 tấn/năm" Bùi Cách Tuyến
637 14/4/2010 691/QĐ-BTNMT Dự án "Xây Dựng Nhà máy sản xuất, luyện kim màu" tại Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Bùi Cách Tuyến
638 Dự án Đường dây 500 kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Mỹ Tho Nguyễn Xuân Cường
639 21/4/2010 737/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây Dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ I " tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Bùi Cách Tuyến
640 21/4/2010 738/QĐ-BTNMT Dự án "Sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng" Bùi Cách Tuyến
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next