Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
741 26/10/2010 1980/QĐ-BTNMT "Nhà máy xử lý chất thải rắn thành nhiên liệu theo công nghệ MBT - CD.08" - Bổ sung chức năng xử lý chất thải nguy hại công suất đốt 200 kg/h tại xã Tráng Liệt và thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Bùi Cách Tuyến
742 26/10/2010 1981/QĐ-BTNMT ”Trồng cao su tại Tiểu khu 675, 676, 680, 681, 685 và 689 xã Iadom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai” Bùi Cách Tuyến
743 26/10/2010 1982/QĐ-BTNMT "Đầu tư phát triển cây cao su tại tiểu khu 933 xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai" Bùi Cách Tuyến
744 26/10/2010 1983/QĐ-BTNMT "Đầu tư sản xuất Nông lâm nghiệp tại tiểu khu 1650 xã Quảng Sơn và 1673 xã Quảng Hoà, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông" Bùi Cách Tuyến
745 29/10/2010 2046/QĐ-BTNMT "Đầu tư xây Dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi" TT Nguyễn Thái Lai
746 02-11-09 2060/QĐ-BTNMT ”Đầu tư xây Dựng nhà máy sản xuất dầu, mỡ bôi trơn” tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá Bùi Cách Tuyến
747 05-11-09 2098/QĐ-BTNMT "Đầu tư nâng công suất khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại - Công ty TNHH 1 TV than Hòn Gai - TKV" tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Bùi Cách Tuyến
748 09-11-10 2118/QĐ-BTNMT ”Đầu tư xây Dựng Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Bùi Cách Tuyến
749 11-11-10 2135/QĐ-BTNMT "Nhà máy sản xuất thiết bị Y tế kỹ thuật số công nghệ cao" Bùi Cách Tuyến
750 11-11-10 2136/QĐ-BTNMT "Khoanh nuôi bảo vệ 21,6 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại khoảnh 1, 2, - tiểu khu 321-Nông lâm trường Nghĩa Trung, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước " Bùi Cách Tuyến
751 19/11/2010 2193/QĐ-BTNMT ”Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng tại khoảnh 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 tiểu khu 88 Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh”, tỉnh Bình Phước Bùi Cách Tuyến
752 22/11/2010 2204/QĐ-BTNMT "Thuỷ điện Sông Giang I" tỉnh Khánh Hoà Bùi Cách Tuyến
753 22/11/2010 2205/QĐ-BTNMT "Thuỷ điện ĐăkPle" tỉnh Bình Định Bùi Cách Tuyến
754 24/11/2010 2220/QĐ-BTNMT "Đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp diện tích 1700 ha tại huyện Hương Khê và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh" Bùi Cách Tuyến
755 26/11/2010 2228/QĐ-BTNMT "Đường dây 220 kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long" Bùi Cách Tuyến
756 26/11/2010 2230/QĐ-BTNMT "Dự án Khu lịch sử, văn hoá, tâm linh núi Bà Rá - Quy mô 12,61681 ha" tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Bùi Cách Tuyến
757 29/11/2010 2236/QĐ-BTNMT "Đầu tư phát triển cao su tại tiểu khu 935, 936 xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai" Bùi Cách Tuyến
758 29/11/2010 2237/QĐ-BTNMT "Đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp diện tích 1700 ha tại huyện Hương Khê và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Bùi Cách Tuyến
759 06-12-10 2287/QĐ-BTNMT ”Đầu tư khai thác - chế biến đá xây Dựng mỏ đá Đồi chùa 1, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai” Bùi Cách Tuyến
760 07-12-10 2291/QĐ-BTNMT "Đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 976 thuộc xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai" Bùi Cách Tuyến
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next