Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
781 31/12/2010 2561/QĐ-BTNMT "Nhà máy phôi thép Nam Hải, công suất 500 000 tấn/năm" tại xã Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng Bùi Cách Tuyến
782 19/1/2011 40/QĐ-BTNMT "Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II công suất 2x660 MW"
783 19/1/2011 41/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư, xây dựng bến đỗ cho đội tàu nghiên cứu biển Việt Nam, trước hết là tàu nghiên cứu biển"
784 19/1/2011 42/QĐ-BTNMT Dự án "Chuyển rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su diện tích 220,0 ha", tại khoảnh 8 tiểu khu 216 và các khoảnh 4, 5 tiểu khu 219, BQLRPH Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
785 19/1/2011 43/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư sản xuất kinh doanh cao su" tiểu khu 1475, 1484, 1487, 1498 và 1520 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
786 24/1/2011 111/QĐ-BTNMT Dự án "Mở rộng nhà máy nước Thủ Đức giai đoạn III - công suất 300 000 m3/ngày"
787 27/1/2011 154/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư phát triển cây cao su tại tiểu khu 953, 958 xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
788 27/1/2011 155/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư phát triển cao su tại tiểu khu 952, 955 xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
789 27/1/2011 156/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư phát triển cây cao su tại tiểu khu 925, 932 xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
790 28/1/2011 159/QĐ-BTNMT Dự án "Khu phức hợp giải trí Khang Thông diện tích 262,47 ha tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An"
791 28/1/2011 202/QĐ-BTNMT Dự án Đầu tư lắp đặt lò đốt, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại của Công ty cổ phần Hoà Anh
792 29/1/2011 209/QĐ-BTNMT Đầu tư nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hóa tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc , tỉnh Thanh Hóa
793 11-02-11 240/QĐ-BTNMT Dự án "Khai thác lộ thiên vỉa 9,9 A cánh Nam, mở rộng xuống sâu đến mức -40"
794 14/2/2011 247/QĐ-BTNMT Dự án "Xây dựng nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại Chân Lý tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An"
795 14/2/2011 248/QĐ-BTNMT Dự án "Nhà máy thu gom, phân loại và xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại công suất 30 tấn/ngày tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai"
796 18/2/2011 267/QĐ-BTNMT Dự án "Nhà máy Hoá phẩm dầu khí" tại Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
797 22/2/2011 283/QĐ-BTNMT Dự án "Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn"
798 23/2/2011 288/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư khai thác mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá xây dựng Tân Cang 1" tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
799 23/2/2011 289/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt-công nghiệp-nguy hại" tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
800 23/2/2011 290/QĐ-BTNMT Dự án "Phân xưởng xử lý chất thải nguy hại-Nhà máy xử lý chất thải Tân Thành"
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next