Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
841 26/5/2011 994/QĐ-BTNMT "Dự án xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá hoa làm ốp lát và bột carbonat calci tại khu Minh Tiến II, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái"
842 26/5/2011 1001/QĐ-BTNMT Dự án "Chuyển 229,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt; 132,8 đất xâm canh và 116,7 ha đất khác sang trồng rừng cao su"
843 26/5/2011 1002/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung của Dự án "Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1"
844 31/5/2011 1026/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng sa khoáng titan - zicon khu Từ Hoà, Từ Thiện, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận"
845 02-06-11 1073/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư khai thác đá sét làm nguyên liệu cho nhà máy xi măng Công Thanh" tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh và xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá
846 03-06-11 1074/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm" của Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, thực hiện tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
847 07-06-11 1102/QĐ-BTNMT Dự án "Khai thác lộ thiên mở rộng cụm vỉa 14 Khe Chàm"
848 07-06-11 1103/QĐ-BTNMT Dự án "Sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ hiệu chỉnh năm 2008" tại Lô 09-1, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam
849 15/6/2011 1143/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai"
850 15/6/2011 1144/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng công trình đoạn tuyến nối QL 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên thuộc Dự án ĐTXD Cầu Vàm Cống-Dự án kết nối trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long"
851 22/6/2011 1195/QĐ-BTNMT Dự án "Đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn"
852 22/6/2011 1196/QĐ-BTNMT Dự án "Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3"
853 23/6/2011 1205/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 3, công suất 975.100 m3 vật liệu/năm tại xã Phước Tân, huyện Tam phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai"
854 23/6/2011 1210/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung của Dự án "Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2"
855 28/6/2011 1244/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng sa khoáng titan-zicon khu vực mỹ An 1" tại xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
856 30/6/2011 1276/QĐ-BTNMT Dự án "Cải tạo rừng tự nhiên nghèo trồng cây cao su tại tiểu khu 374, 375, 376, 380, 381, 382, 385 thuộc xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận"
857 04-07-11 1328/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật liệu tái sinh và xử lý chất thải công nghiệp" của Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Ánh Dương, thực hiện tại phường Hoà Khánh nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
858 11-07-11 1385/QĐ-BTNMT Dự án "Cải tạo và mở rộng khai thác lộ thiên mỏ Đông Đá Mài"
859 11-07-11 1387/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng tại khoảnh 4-tiểu khu 343, khoảnh 9-tiểu khu 345, khoảng 3-tiểu khu 346, khoảnh 3, 8 - tiểu khu 347, Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước"
860 25/7/2011 1404/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư thiết bị công nghệ giai đoạn II Nhà máy xử lý, tái chế, tiêu huỷ chất thải rắn và chất thải lỏng công nghiệp, nguy hại" của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ môi trường Việt xanh thực hiện tại Lô N1 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next