Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
861 25/7/2011 1447/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thu gom xử lý chất thải công nghiệp Việt Khải" của Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ vận chuyển Việt Khải thực hiện tại Lô B5 Khu công nghiệp Đất Cuốc, tỉnh Bình Dương
862 25/7/2012 1448/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh tân Giai đoạn 1: Cảng Vĩnh Tân 2"
863 25/7/2011 1449/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Đưa khí nâng tới giàn RBDP - B", Lô 01 và 02 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam
864 25/7/2011 1453/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy điện Duyên Hải 3-2×600MW"
865 25/7/2011 1455/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy điện Sông Hậu 1"
866 27/7/2011 1478/QĐ-BTNMT Dự án "Mở rộng nâng cao công suất mỏ than Na Dương"
867 02-08-11 1501/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ lò điện hồ quang" của Công ty TNHH Vật liệu xanh, thực hiện tại KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
868 05-08-11 1518/QĐ-BTNMT Dự án "Khu công nghệ cao (Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng) Đà Nẵng của BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng, thực hiện tại xã Hoà Ninh và xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng"
869 08-08-11 1523/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế và xử lý chất thải Khu công nghiệp Hệp Phước" tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
870 17/8/2011 1596/QĐ-BTNMT Dự án "Phát triển mỏ Thăng Long-Đông Đô, Lô 01/97&02/97 ngoài khơi Việt Nam"
871 17/8/2011 1599/QĐ-BTNMT Dự án "Đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông "
872 22/8/2011 1622/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM và dự án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Lèn Áng, km số 4, đường 10, xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình"
873 31/8/2011 1687/QĐ-BTNMT Dự án "Cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế"
874 31/8/2011 1688/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư trồng cao su tại các tiểu khu 1114, 1117 xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai"
875 05-09-11 1694/QĐ-BTNMT Dự án "Hệ thống cấp nước khu trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể" huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
876 13/9/2011 1734/QĐ-BTNMT Dự án nâng cấp cầu cảng Phú Mỹ tiếp nhận tàu 80.000 DWT, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
877 13/9/2011 1735/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung của Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng" tại huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
878 13/9/2011 1736/QĐ-BTNMT Dự án "Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn đảo Cù Lao Chàm", tỉnh Quảng Nam
879 22/9/2011 1793/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 9, xã Tam Phước, thành phố Biên hoà, tỉnh Đồng Nai (công suất 3 073 096 m3 nguyên khai/năm)
880 22/9/2011 1798/QĐ-BTNMT Dự án "Xây dựng cơ sở sản xuất và chế biến hàng thuỷ sản", tại Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next