Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
961 23/4/2012 543/QĐ-BTNMT Dự án "Nhà máy tái chế và xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại Thiên Thanh" thực hiện tại xã Bình Hoà Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An Bùi Cách Tuyến
962 23/4/2012 548/QĐ-BTNMT Dự án "Đường dây 110 kV Thạnh Đông - Thoại Sơn" Bùi Cách Tuyến
963 24/4/2012 554/QĐ-BTNMT Dự án "Đâu tư xây dựng Khu chế biến và xử lý chất thải Lương Sơn" tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình Bùi Cách Tuyến
964 24/4/2012 555/QĐ-BTNMT Dự án "Xây dựng khu xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại công suất 100 tấn/ngày" Bùi Cách Tuyến
965 24/4/2012 556/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng Khu du lịch Camly Măngling" thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
966 24/4/2012 557/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 800 giường tỉnh Bắc Giang" tại xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Bùi Cách Tuyến
967 24/4/2012 560/QĐ-BTNMT Dự án "Đường dây 110 kV Đầm Dơi - Đông Hải" Bùi Cách Tuyến
968 27/4/2012 589/QĐ-BTNMT Dự án "Mở rộng Nhà máy ắc quy GS Việt Nam, công suất 1.725.956 KW h/năm" Bùi Cách Tuyến
969 03-05-12 619/QĐ-BTNMT QĐ về việc phê duyệt báo cáo ĐTM và dự án cải tạo phục hồi môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi phần sâu phía Bắc Núi Han" tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Bùi Cách Tuyến
970 09-05-12 663/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 963 kéo dài, tỉnh Kiên Giang" Bùi Cách Tuyến
971 09-05-12 664/QĐ-BTNMT Dự án "Lắp đặt và vận hành thiết bị đốt chất thải nguy hại" của Công ty TNHH MTV công trình đô thị thành phố Cần Thơ thực hiện tại KCN Trà Nóc 1, thành phố Cần Thơ Bùi Cách Tuyến
972 09-05-12 669/QĐ-BTNMT Dự án "Khu đô thị, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh" tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng-Hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng Bùi Cách Tuyến
973 09-05-12 670/QĐ-BTNMT Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất axit Sunfuaric công suất 400.000 tấn/năm kết hợp phát điện 12MW và xưởng sản xuất Sunphat Amôn công suất 100.000 tấn/năm Bùi Cách Tuyến
974 09-05-12 671/QĐ-BTNMT Dự án "Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp" Bùi Cách Tuyến
975 09-05-12 672/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy tái chế và xử lý chất thải KCN Hiệp Phước" tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Bùi Cách Tuyến
976 18/5/2012 705/QĐ-BTNMT Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo tuyến đường từ Chợ Sa (Cổ Loa) đi Chợ Tó, huyện Đông Anh, Hà Nội Bùi Cách Tuyến
977 18/5/2012 707/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị BMC Nam Cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh" Bùi Cách Tuyến
978 18/5/2012 714/QĐ-BTNMT Dự án "Chuyển 130,4 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 35 ha đất trống sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng trên diện tích 54,4 ha tại khoảnh 2,3 tiểu khu 92; khoảnh 1,2 tiểu khu 94-BQLRPH Lộc Ninh" Bùi Cách Tuyến
979 18/5/2012 715/QĐ-BTNMT Dự án "Chuyển 100 ha rừng tự nhiên sang trồng rừng cao su tại khoảnh 4, 5, 8 tiểu khu 104-BQLRPH Lộc Ninh" Bùi Cách Tuyến
980 18/5/2012 716/QĐ-BTNMT Dự án "Cải tạo 445,6 ha rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt tại khoảnh 2,3,4,5 tiểu khu 82C" Bùi Cách Tuyến
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next