Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
1181 26/8/2013 1496/QĐ-BTNMT Dự án Nhà máy sản xuất axitphotphoric 100.000 tấn/năm và nhà máy phân lân giàu triple superphophate (TSP) 100.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Tẳng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai TT Bùi Cách Tuyến
1182 26/8/2013 1497/QĐ-BTNMT Dự án "Nạo vét, duy tu cải tạo, nâng cấp tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Lô thuộc tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ (đoạn từ Km 70+500 đến km 77+500) TT Bùi Cách Tuyến
1183 26/8/2013 1498/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư mở rộng nâng công suất tiêu thụ Nhà máy bia VBL Đà Nẵng 180 triệu lít/năm (từ 150 triệu lít/năm lên 330 triệu lit/năm)" TT Bùi Cách Tuyến
1184 27/8/2013 1513/QĐ-BTNMT Dự án "Cải tạo và nâng cấp Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long" TT Bùi Cách Tuyến
1185 28/8/2013 1519/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Quang, tỉnh Phú thọ theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)" TT Bùi Cách Tuyến
1186 28/8/2013 1521/QĐ-BTNMT Dự án "Thay đổi sản phẩm và công suất Nhà máy 2 của công ty TNHH URC Việt Nam (công suất: nước giải khát 120 triệu lít/năm và bánh các loại 4800 tấn/năm)" tại số 42 VSIP, Đại lộ tự do, KCN VSIP, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương TT Bùi Cách Tuyến
1187 28/8/2013 1525/QĐ-BTNMT Dự án "Mở rộng nâng công suất Nhà máy xử lý và tái chế chất thải Nguyệt Minh 2" thực hiện tại Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An TT Bùi Cách Tuyến
1188 29/8/2013 1534/QĐ-BTNMT Dự án Phát triển giếng khoan SV-5X (khu vực Đông Bắc) mỏ Sư Tử Vàng, Lô 15-1 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam TT Bùi Cách Tuyến
1189 30/8/2013 1547/QĐ-BTNMT Dự án "Mở rộng nâng công suất nhà máy sản xuất chất tẩy rửa - Công ty TNHH Á Mỹ Gia - công suất 30.000 tấn/năm" tại Lô C6, đường N3 - Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương TT Bùi Cách Tuyến
1190 04-09-13 1570/QĐ-BTNMT Dự án "Nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia trên sông Tiền, nhánh Cù Lao Long Khánh đoạn từ Km 3+500 đến Km 10+000" TT Bùi Cách Tuyến
1191 04-09-13 1573/QĐ-BTNMT Dự án Đầu tư xây dựng Phân khu hành chính-dịch vụ Vườn quốc gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu TT Bùi Cách Tuyến
1192 04-09-13 1573/QĐ-BTNMT Dự án “Nạo vét duy tu luồng trên sông Tiền, nhánh cù lao Long Khánh đoạn từ km 0+500 đến km 3+500 và cù lao Tây Ma đoạn từ km 0+500 đến km 9+100” TT Bùi Cách Tuyến
1193 04-09-13 1577/QĐ-BTNMT Dự án ”Nạo vét duy tu, cải tạo nâng cấp tuyến luồng tắc Ông Trung, sông Đồng Kho, tắc Nha Phương và rạch Ông Trúc” tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai TT Bùi Cách Tuyến
1194 06-09-13 1691/QĐ-BTNMT Dự án "Nạo vét kết hợp tận thu cát nhiễm mặn luồng vào Cảng Ba Ngòi và khu neo đậu tránh trú bão tại Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa" TT Bùi Cách Tuyến
1195 17/9/2013 1722/QĐ-BTNMT Dự án "Nhà máy xử lý dầu nhờn thải và sản xuất dầu gốc API, nhóm II, công suất xử lý dầu nhờn thải 62.000 tấn/năm và công suất sản xuất 45.000 tấn dầu gốc/năm" tại Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh TT Bùi Cách Tuyến
1196 23/9/2013 1752/QĐ-BTNMT Dự án "Khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II (điều chỉnh)-Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài-VINACOMIN" TT Bùi Cách Tuyến
1197 23/9/2013 1754/QĐ-BTNMT Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Vinh" tại xã Kỳ Long và xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh TT Bùi Cách Tuyến
1198 02-10-13 1848/QĐ-BTNMT Dự án "Nạo vét duy tu, nâng cấp tuyến đường thủy nội địa sông Hồng khu vực Việt Hùng, Phạm Lỗ, Hà Nam và Bãi Chim" TT Bùi Cách Tuyến
1199 02-10-13 1854/QĐ-BTNMT Dự án "Nạo vét luồng trên sông Tiền kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn từ km 181+000 đến km 222+000; từ km 239+200 đến km 242+200; từ km 244+500 đến km 248+000 đi qua các tỉnh An Giang và Đồng Tháp TT Bùi Cách Tuyến
1200 03-10-13 1870/QĐ-BTNMT Dự án "Khu Du lịch sinh thái Sơn Long Thuận - quy mô 49,876 ha" tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận TT Bùi Cách Tuyến
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next