Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
121 01-20-06 99/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam – Công ty Than Dương Huy” tỉnh Quảng Ninh TTr. Phạm Khôi Nguyên
122 06-15-06 828/QĐ-BTNMT Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng TTr. Phạm Khôi Nguyên
123 12-18-08 2102/QĐ-BTNMT Đầu tư nâng cao công suất khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá Thiện Tân 1, TTr. Phạm Khôi Nguyên
124 10-26-06 1542/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng công trình khai thác phần dưới mức -50, Mỏ than Hà Lầm” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
125 10-26-06 1547/QĐ-BTNMT Đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m, mỏ đá xây dựng Thiện Tân 2, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
126 10-25-06 1534/QĐ-BTNMT hạng mục “Khai thác và tuyển khoáng mỏ Tiến Bộ, tỉnh Thái Nguyên” thuộc Dự án Đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên TTr. Phạm Khôi Nguyên
127 10-26-06 1540/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -100m, Mỏ than Khe Chàm TTr. Phạm Khôi Nguyên
128 12-25-06 1942/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác mỏ Nickel Bản Phúc TTr. Phạm Khôi Nguyên
129 11-16-06 1700/QĐ-BTNMT “Đầu tư xây dựng khai thác mỏ đá vôi, đá sét Sroc, Con Trăng thuộc Nhà máy XM Tây Ninh” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
130 11-24-06 1776/QĐ-BTNMT “Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng phần sâu mỏ đá Hoá An, xã Hoá An, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
131 11-15-06 1888/QĐ-BTNMT “Đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m mỏ đá xây dựng Hoá An 1, xã Hoá An, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai” TTr. Phạm Khôi Nguyên
132 11-15-06 1889/QĐ-BTNMT “Đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m mỏ đá xây dựng Bình Hoá, xã Hoá An, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
133 12-18-06 1915/QĐ-BTNMT “Điều chỉnh và mở rộng sản xuất Công ty Than Mạo Khê (công suất mỏ 1.600.000tấn/năm)” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
134 12-19-06 1920/QĐ-BTNMT Đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m tỉnh mỏ đá Tân Bản, tỉnh Đồng Nai (công suất 1.800.000m3/năm) Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
135 12-29-06 2020/QĐ-BTNMT “Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Thường Tân IV, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
136 11-06-06 1614/QĐ-BTNMT Khai thác mỏ đá vôi Trại Sơn C TTr. Phạm Khôi Nguyên
137 03-06-07 280/QĐ-BTNMT Khai thác và chế biến đá xây dựng tại Mỏ Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
138 04-16-07 514/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Quý Sa, Lào Cai TTr. Phạm Khôi Nguyên
139 03-28-07 427/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác, chế biến đá xây dựng, mỏ đá Tân Hạnh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
140 04-18-07 612/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Thường Tân V, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next