Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
141 04-18-07 613/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Thường Tân VI, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương+F273 Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
142 05-24-07 820/QĐ-BTNMT Khai thác- chế biến đá xây dựng mỏ đá Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
143 05-24-07 819/QĐ-BTNMT Khai thác đất sét trong diện tích Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá, thể thao, thương mại và đô thị Chí Linh Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
144 05-24-07 821/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác phần lò giếng mỏ than Nam Mẫu - Công ty Than Uông Bí” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
145 06-19-07 940/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác và tuyển quặng Ilmenit-zircon khu vực Suối Nhum” TTr. Phạm Khôi Nguyên
146 08-22-07 1257/QĐ-BTNMT Cải tạo và mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
147 09-26-07 14609/QĐ-BTNMT “Khai thác cát sông La Ngà (đoạn giáp ranh Đồng Nai - Bình Thuận)” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
148 10-03-07 1524/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác- chế biến mỏ đá xây dựng Tân Bản mở rộng Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
149 09-17-07 1386/QĐ-BTNMT Nâng công suất khai thác, chế biến puzơlan tại Mỏ Gia Quy” (công suất 1.000.000tấn/năm) Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
150 12-18-07 2102/QĐ-BTNMT Nhà máy tuyển quặng bauxit và sản xuất alumin Nhân Cơ công suất 300.000 tấn alumin/năm, có xem xét khả năng mở rộng lên 600.000 tấn alumin/năm Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
151 12-10-07 2020/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác và chế biến titan thuộc xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, xã Hải Khê, Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
152 12-18-07 2105/QĐ-BTNMT Đầu tư mở rộng nâng cấp mỏ đá xây dựng Phước Vĩnh, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
153 07-18-07 2020/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng Thường Tân FICO, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
154 28/8/2008 1709/QĐ-BTNMT "Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Núi Béo” tại tỉnh Quảng Ninh Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
155 02-04-08 222/QĐ-BTNMT Nâng công suất khai thác hầm lò xuống sâu khu Lộ Trí Công ty Than Thống Nhất lên 1,5 triệu tấn/năm Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
156 10-12-08 2582/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác- chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 4, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai TTr. Trần Hồng Hà
157 12-01-08 2507/QĐ-BTNMT Khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 6, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai TTr. Trần Hồng Hà
158 06-25-08 1300/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác và chế biến cát xây dựng mỏ cát Lộc Trung, xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
159 05-27-08 1097/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình mỏ titan thuộc xã Vĩnh Tú và xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
160 05-22-08 1066/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng sa khoáng titan Mỏ Mỹ Thành 1 xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next