Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
1421 30/10/2014 2438/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng bổ sung khu neo đậu chuyển tải sông Gianh vào dự án nạo vét khơi thông tuyến luồng cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình theo hình thức xã hội hóa TT Bùi Cách Tuyến
1422 30/10/2014 2441/QĐ-BTNMT Trạm xử lý nước thải lộ thiên khai trường 917 TT Bùi Cách Tuyến
1423 03-11-14 2484/QĐ-BTNMT Nhà máy sản xuất bia và nước giải khát Hòa Bình TT Bùi Cách Tuyến
1424 04-11-14 2487/QĐ-BTNMT Hồ chứa nước Đồng Dọng tại xã Bình Dân, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh TT Bùi Cách Tuyến
1425 04-11-14 2488/QĐ-BTNMT Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên mỏ Đông Đá Mài TT Bùi Cách Tuyến
1426 04-11-14 2489/QĐ-BTNMT Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu năm 2014 TT Bùi Cách Tuyến
1427 04-11-14 2490/QĐ-BTNMT Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp-Hiệp Phước năm 2014 TT Bùi Cách Tuyến
1428 05-11-14 2494/QĐ-BTNMT Đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion công suất 30.000tấn/năm tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ TT Bùi Cách Tuyến
1429 11-11-14 2519/QĐ-BTNMT Công trình đường vào văn phòng hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bến En tại khoảnh 1, tiểu khu 617, Vườn quốc gia bến En, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa TT Bùi Cách Tuyến
1430 11-11-14 2521/QĐ-BTNMT Dự án Đầu tư mở rộng Công viên văn hóa và Du lịch sinh thái Vinpearl Land (diện tích 119,9539 ha đất đảo và 45,9464 ha mặt biển) tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TT Bùi Cách Tuyến
1431 11-11-14 2522/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng phục hồi chùa Báng tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc TT Bùi Cách Tuyến
1432 14/11/2014 2566/QĐ-BTNMT Điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình đường Tây Bắc-Côn Đảo TT Bùi Cách Tuyến
1433 17/11/2014 2583/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ắc quy kín khí công suất 500.000 KWh/năm của Công ty TNHH Long Sơn, thực hiện tại KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình TT Bùi Cách Tuyến
1434 17/11/2014 2586/QĐ-BTNMT Phát triển mỏ Tê Giác Trắng H5, Lô 16-1, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam TT Bùi Cách Tuyến
1435 17/11/2014 2587/QĐ-BTNMT Sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ điều chỉnh năm 2013, lô 09-1 TT Bùi Cách Tuyến
1436 18/11/2014 2604/QĐ-BTNMT Đường dây 220 kV Nho Quan-Phủ Lý TT Bùi Cách Tuyến
1437 18/11/2014 2609/QĐ-BTNMT Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Hòa Khánh-Huế TT Bùi Cách Tuyến
1438 19/11/2014 2622/QĐ-BTNMT Đường dây 220 kV Thượng Kon Tum-Quảng Ngãi TT Bùi Cách Tuyến
1439 19/11/2014 2623/QĐ-BTNMT Đường dây 500 kV Vân Phong-Vĩnh Tân TT Bùi Cách Tuyến
1440 11-11-14 2522/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng phục hồi chùa Báng tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc TT Bùi Cách Tuyến
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next