Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
1541 29/6/2015 1690/QĐ-BTNMT Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai A, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An TT Bùi Cách Tuyến
1542 29/6/2015 1704/QĐ-BTNMT Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ cát silic xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa TT Bùi Cách Tuyến
1543 29/6/2015 1704/QĐ-BTNMT
1544 mỏ sét Trường Lâm TT Bùi Cách Tuyến
1545 30/6/2015 1733/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng apatit khai trường 19 - khu Làng Mòn TT Bùi Cách Tuyến
1546 30/6/2015 1715/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Xuân Thành-công suất 4.500.000 tấn/năm tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam TT Bùi Cách Tuyến
1547 30/6/2015 1735/QĐ-BTNMT Mở rộng phát triển mỏ Rồng Đôi và Rồng Đôi Tây TT Bùi Cách Tuyến
1548 30/6/2015 1716/QĐ-BTNMT Xã hội hóa nạo vét thông luồng hàng hải Thị Vải, đoạn từ Cảng nhà máy thép Phú mỹ đến Nhà máy xi măng Cẩm Phả, theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước TT Bùi Cách Tuyến
1549 30/6/2015 1747/QĐ-BTNMT Đầu tư khu liên hợp Nông-Công nghiệp xanh Phước Thành-Tây Nguyên tại tiểu khu 23 và 40, xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk TT Bùi Cách Tuyến
1550 30/6/2015 1707/QĐ-BTNMT Nhà máy sản xuất chất hoạt động bề mặt (AS-Alcohol Sulfate công suất 3.300 tấn/năm, AES-Polyoxyethylen Alkyl Ether Sulfate công suất 11.600 tấn/năm và LAS-Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid công suất 10.100 tấn/năm TT Bùi Cách Tuyến
1551 30/6/2015 1754/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng điểm dịch vụ và hệ thống cáp treo Núi Chứa Chan dài 1.227 m tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai TT Bùi Cách Tuyến
1552 07-08-15 1971/QĐ-BTNMT Dệt Pacific Crystal tại Việt Nam tại Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương BT Nguyễn Minh Quang
1553 10-08-15 2013/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng bến xe quay đầu dốc Hạ Kiệu tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh BT Nguyễn Minh Quang
1554 13/8/2015 2042/QĐ-BTNMT Chăn nuôi bò thịt tại tiểu khu 167, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắk BT Nguyễn Minh Quang
1555 13/8/2015 2043/QĐ-BTNMT Chăn nuôi bò thịt tại tiểu khu 145, 160 và khoảnh 2 tiểu khu 167, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắk BT Nguyễn Minh Quang
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next