Stt Ngày phê duyệt Số quyết định phê duyệt Tên dự án Người ký
161 06-17-08 1255/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng sa khoáng titan Mỏ Mỹ Thành 2 xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
162 07-02-08 1331/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng cong tình mỏ sắt Làng Mị, xã Chấn Thịnh và Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
163 08-04-08 1528/QĐ-BTNMT Khai thác thu hồi quặng apatit các khai trường phục vụ giải phóng mặt bằng thi công đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
164 06-17-08 1256/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác dưới -50 mỏ than Ngã Hai Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
165 08-05-08 1537/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Nam Hợp Tiến xã An Phú và xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây” Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
166 08-07-08 1584/QĐ-BTNMT Khai thác và chế biến mỏ đá puzlan Núi Sao, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Vụ trưởng Nguyễn Khắc Kinh
167 11-24-08 2441/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác mỏ than Khe Chàm III TTr. Trần Hồng Hà
168 11-07-08 2332/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam” của TTr. Trần Hồng Hà
169 12-02-08 2525/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến thô sa khoáng titan tại khu vực Mỹ Thành 3 xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định TTr. Trần Hồng Hà
170 14/8/2009 1579/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến thô quặng sa khoáng titan Tổng cục trưởng TCMT Bùi Cách Tuyến
171 22/10/2009 2050/QĐ-BTNMT Khai thác lộ thiên cụm vỉa 14 Khu trung tâm và Khu Bắc Khe Chàm tại phường Mông Dương, thiị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
172 13/8/2009 1550/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình mỏ than Cọc Sáu - Cty cổ phần than Cọc Sáu-TKV Tổng cục trưởng TCMT Bùi Cách Tuyến
173 24/6/2009 1137/QĐ-BTNMT Dự án nâng công suất khai thác khu D - mỏ đá vôi Tràng Kênh PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
174 05-06-09 1045/QĐ-BTNMT Mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
175 23/7/2009 1397/QĐ-BTNMT Dự án khai thác vỉa 1 Bù Lù Hà Tu PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
176 08-07-09 1289/QĐ-BTNMT Dự án thiết kế mở rộng nâng công suất khai thác mỏ than Tây khe Sim PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
177 08-07-09 1290/QĐ-BTNMT Mở rộng nâng công suất khai thác Lộ Thiên vỉa Dày mỏ Đông Khe Sim PTCT phụ trách Bùi Cách Tuyến
178 03-18-09 493/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác, chế biến nâng công suất đá xây dựng mỏ núi Ông Trịnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu PTCT Phụ trách Bùi Cách Tuyến
179 03-18-09 502/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ Tân Cang 3, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai PTCT Phụ trách Bùi Cách Tuyến
180 03-18-09 494/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng tại mỏ An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương PTCT Phụ trách Bùi Cách Tuyến
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next